Woning gesloten na vondst harddrugs

9 jan 2024

Vlaardingen – Op dinsdag 9 januari 2024 heeft burgemeester Bert Wijbenga een woning aan de Zomerstraat voor een periode van zes maanden gesloten. De aanleiding voor het sluiten van de woning was de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs.

Het sluiten van de woning doet de gemeente op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Volgens de politie stuitte zij op de drugs na een melding van inbraak heterdaad op hetzelfde adres.

Tekst: Gemeente Vlaardingen

Opiumwet Artikel 13b

1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:
a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;
b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.