(UPDATE) Agressieve politieagent liegt doelbewust PV bij elkaar

22 nov 2022

UPDATE: De politie houdt zijn hand boven het hoofd van de betrokken agent. Echter gaat de Rijksrecherche een onafhankelijk onderzoek starten naar door de politie opgemaakte PV’S in deze zaak. Gezien dit een Rotterdamse agent betreft wordt het Rijksrecherche-onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Den Haag gedaan.

Rotterdam – De politie is uw beste vriend, althans wel een die zijn hele leven al op boksles zit.

Het voorval
Wij nemen u even mee terug naar 19 juni 2020. De politie komt ter plaatse bij een garagebedrijf aan de Persoonshaven in Rotterdam. Hier zouden zij op de openbare weg een 41-jarige Rotterdammer preventief willen fouilleren. Volgens het gelogen proces-verbaal zou de 41-jarige Rotterdammer zich hierbij hebben verzet door zich agressief te gedragen. Hij zou zich hebben losgerukt en tevens een politieman hebben vastgepakt. Best knap als je bedenkt dat de 41-jarige Rotterdammer destijds één hand in het gips en een mitella had. De politieagent zou zich vervolgens genoodzaakt hebben gevoeld om een kopstoot uit te delen aan de Rotterdammer.

Camerabeelden
De Rotterdammer had overigens, gelukkig voor hem, camerabeelden van dit incident. Deze kwamen pas later aan het licht door een fout van de technische recherche. Deze had eerder al de beelden opgehaald vanwege een onderzoek naar de kopstoot gevende politieagent maar had deze ’toevallig’ nooit aan het dossier toegevoegd. Hierdoor zat dus enkel het gelogen proces-verbaal van de politieagent en zijn collega in het dossier en niet de vrijpleitende camerabeelden. Toch bijzonder hoe toeval altijd in je nadeel lijkt te werken.

Op de camerabeelden is te zien hoe de liegende politieagent aan de mitella rukt. Vervolgens duwt de politieagent de Rotterdammer tegen de muur en geeft hem een kopstoot. Hierna pakt de agent de Rotterdammer bij de nek beet alvorens de Rotterdammer wordt geboeid. De rechter merkt op dat de Rotterdammer juist degene is die de boel wilt sussen. Ook constateert hij dat de politieagent niet bezig is met een fouilleeractie.

Doelbewust betaald professioneel liegen

Wij doen even een stuk uit de uitspraak quoten:
“De politierechter stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen wat in het proces-verbaal is opgeschreven en wat te zien is op de camerabeelden. Gelet op de mate van detail in het proces-verbaal, kunnen deze verschillen naar het oordeel van de politierechter niet zijn gebaseerd op een vergissing of een wijze van interpretatie van de situatie door de verbalisanten.

Tekenend hierbij is de in het proces-verbaal opgenomen opmerking dat de rechterhand van de verdachte in het gips zat maar desalniettemin krachtig genoeg was om [verbalisant01] vast te houden. Met deze opmerking lijkt een op het eerste oog onwaarschijnlijke situatie – namelijk dat een persoon met een gegipste hand iemand anders met grote kracht kan vasthouden – te worden weggeschreven. De enige conclusie die naar het oordeel van de politierechter getrokken kan worden is dat de verbalisanten (delen van) dit proces-verbaal doelbewust in strijd met de waarheid hebben opgemaakt. Het voorgaande levert een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek op.”

Uiteraard is dit een zeer ernstige zaak, deze ambtsedig opgemaakte proces-verbalen dienen in strafzaken als hard bewijs. Een rechter is namelijk voor de waarheidsvinding afhankelijk van (onder andere) de proces-verbalen die politieagenten opstellen. De PV’S worden ambtsedig opgemaakt wat dus betekend dat een politieagent altijd eerder wordt geloofd dan de normale burger. Een agent kan namelijk worden gestraft als hij liegt in de PV. Iedereen die wel eens bezwaar heeft gemaakt, tegen bijvoorbeeld een verkeersboete, zou vast door de rechter de volgende vraag hebben gehoord: ‘Waarom zou een agent liegen?’ of ‘Dus de agent liegt?’. Een interessant artikel hierover van het AD is hier te vinden.

Zonder de camerabeelden zou de Rotterdammer geen schijn van kans hebben gehad tegen deze agressieve en emotioneel onstabiele politieagent. Ook zou de Rotterdammer dus zomaar onterecht schuldig kunnen worden verklaard aan eventuele strafbare feiten die tegen hem waren opgelegd. Daarom is het altijd handig iedere interactie met de politie te filmen.

Straf
De rechter heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard. Wat inhoud dat de Rotterdammer niet vervolgd kan worden en dus terecht vrijuit gaat. De rechter heeft de kopstoot van de politieagent gekwalificeerd als mishandeling en heeft in mei jongstleden een boete opgelegd van slechts €250,00. Zoals wij al hadden verwacht heeft de politie geen disciplinaire maatregelen getroffen tegen de agent. Zowel niet voor de kopstoot als voor het doelbewust in elkaar knippen en plakken van een PV. De politie geeft in een reactie aan regiozender Rijnmond het volgende aan: “Er was en is geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de collega of daarin kwade opzet te vermoeden.”.

Het Openbaar Ministerie zal nog gaan onderzoeken of de agenten vervolgd kunnen worden voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal. Ook gaat zij onderzoeken hoe het kan dat de beelden niet in het dossier zijn gekomen.

U kan de gehele uitspraak hier lezen.